ZONDER TITEL

De volgende zinsnede is zeer waarschijnlijk van Charlotte, als ik het handschrift vergelijk met andere teksten. Het is geschreven op de achterzijde van een bonnetje. Dat papiertje is afgegeven op 2 december 1982, maar of deze regel ook die dag is neergepend, dat zou ik niet weten.

My heart says "Yes", 
My head says "No" and I say "I don't know"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten